תופסן לכבל

 79

תופסן המתחבר לכבל של האופנוע ומחזיק אותו כאשר אינו בשימוש. נועד גם לכבל של הרוכב וגם של הנוסע.

במלאי